Vocació internacional

VOCACIÓ INTERNACIONAL AL SUNSI MÓRA

L’Institut Sunsi Móra té una clara vocació internacional. Molts membres del claustre hem treballat i/o estudiat als Estats Units, al Regne Unit, a França, a Alemanya, a Austràlia, a Àustria o al Japó. La rica formació de què disposem, i que hem posat al servei del centre, l’hem confegida participant en programes o institucions de gran prestigi. Vàrem apostar, ja ben d’hora, pels idiomes perquè sabíem que era el que el món del futur exigiria. Més enllà de les llengües estrangeres tradicionals (anglès, francès i alemany) la nostra vocació ens va impulsar a explorar mons lingüístics llunyans i, així, vàrem estudiar xinès, thai i rus.

El nostre recorregut vital i intel•lectual ens ha fet valorar molt positivament  la possibilitat que hem tingut de treballar i estudiar a l’estranger. És a través d’aquest perfil propi que podem oferir al nostre alumnat les eines adequades per tal de ser capaços d’adaptar-se als reptes de la societat actual que pot obligar el jovent català a buscar lluny de casa un futur laboral o acadèmic propi. D’aquesta manera pensem que les nostres experiències en un món laboral i acadèmic estranger han estat un bagatge enriquidor que hem ofert i oferirem als nostres alumnes per tal de facilitar-los l’adquisició d’aquestes noves competències i habilitats. És a partir d’aquestes experiències que s’entén que en el nostre centre les llengües estrangeres tinguin una importància cabdal. La llengua anglesa és una llengua que s’usa a nivell social, en ocasions.

Al nostre centre, el més habitual és participar en intercanvis amb centres d’Alemanya, Suïssa, Luxemburg, etc., participar en videoconferències amb altres països (la Xina, els estts Units, etc.), participar en estades en altres països. En el poc temps de la seva existència, el nostre centre ha estat centre GEP,  ha participat en un programa ERASMUS+, s’ha coordinat amb l’Institut Confuci i amb el Govern Xinès per tal que alumnat del nostre centre pugui participar en diferents programes a la Xina i aprofundir en la cultura i llengua xineses (que s’estudien al nostre centre), hem enviat totes les promocions de 2n d’ESO a una estada lingüística a Dublín i… the best is yet to come!