BATXILLERAT STEM AL SUNSI MÓRA

L’Institut Sunsi Móra ofertarà la modalitat de Batxillerat STEM per al curs 2017-18. En anglès  l’acrònim STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) s’utilitza per referir-se a l’àmbit científic-matemàtic-tècnic, en el que s’inclou també l’enginyeria. La modalitat STEM està adreçada a alumnat motivat i tindrà un enfocament global, integrat… Llegeix més»

Proves de competències bàsiques de 4t ESO

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu,… Llegeix més»