Institut Domus d’Olivet (08072383)

 • Horari general
  De dilluns a divendres de 8:00 h a 14:40 h
 • Serveis
  • Reutilització de llibres de text, punt d’informació juvenil.
  • Activitats: educació viària, prevenció de drogodependències, seguretat i privacitat a les xarxes socials, educació afectiva, etc.
  • Conferències mediambientals, científiques i literàries.
  • Programa de Mediació Escolar i servei d’orientació escolar.
 • Aspectes a destacar
  • Implantació a partir del curs 2015-2016 de les tauletes digitals a 1r d’ESO.
  • Introducció a la programació, robòtica i impressió 3D.
  • El projecte didàctic Viu la ciència pretén despertar l’interès per les ciències utilitzant una metodologia basada en l’aprenentatge pràctic i cooperatiu, el treball de camp i la pràctica en el laboratori.
  • Es fomenta l’autoaprenentatge, la responsabilitat, l’actitud positiva, l’autonomia personal i la implicació de l’alumne en el propi procés d’aprenentatge.
  • L’idioma estranger és l’anglès, l’objectiu és consolidar la llengua oral amb un plantejament pràctic, durant les classes es parla únicament en anglès. El francès és una matèria optativa a 3r i 4t d’ESO.
  • A 2n d’ESO es destina una hora setmanal exclusivament a la conversa en anglès.
  • La lectura es fomenta a tots els nivells mitjançant el Pla d’Impuls a la Lectura, l’alumnat llegeixen 2 hores i ¾ a les classes en sessions de 15 minuts.
  • L’alumnat realitza activitats en el centre, sortides pedagògiques i un viatge de final d’etapa.
  • Realitzem activitats específiques en el marc de la Setmana de la Ciència, Nadal, Jocs Florals, Festa de l’esport i teatre en anglès.
  • Participem en concursos externs com ara el Mobile Learning Awards, Fem contes de Ciència del Cosmocaixa, els premis Sambori, Fonix, proves Cangur, Fem matemàtiques de Feemcat.
  • El centre promou una educació compartida família-escola, basada en els principis de respecte, responsabilitat i no-violència, recollida en la Carta de Compromís Educatiu.