L’institut Domus d’Olivet és el segon centre d’ensenyament secundari obligatori de Canovelles (Vallès Oriental). El centre es va crear el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d’eso que es van anar completant gradualment durant els següents cursos fins a completar tota l’oferta educativa obligatoria el curs 2014-2015. Així, aquest curs 2017-2018 es graduarà la 4a promoció del centre.

Originariament el centre es va denominar Secció d’institut de Canovelles. El curs 2012-2013 i mitjançant un procés de participació de la comunitat educativa del centre es va triar la denominació actual, Domus d’Olivet, fent referència a la troballa arqueològica situada a la localitat vallesana amb el mateix nom.

El curs 2016-2017 el centre va passar a denominar-se Institut Domus d’Olivet, nom que rep actualment.