L’institut Domus d’Olivet és el segon centre d’ensenyament secundari obligatori de Canovelles (Vallès Oriental). El centre es va crear el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d’ESO que es van anar completant gradualment durant els següents cursos fins a completar tota l’oferta educativa obligatòria el curs 2014-2015. Així, aquest curs 2020-2021 es graduarà la 7a promoció del centre.

Originàriament el centre es va denominar Secció d’Institut de Canovelles. El curs 2012-2013, i mitjançant un procés de participació de la comunitat educativa del centre, es va triar la denominació actual: Domus d’Olivet, fent referència a la troballa arqueològica situada a la localitat vallesana amb el mateix nom.

El curs 2016-2017 el centre va passar a denominar-se Institut Domus d’Olivet, nom que rep actualment.