Curs 2021-2022

 • EQUIP DIRECTIU
  • Direcció: Jaume Muriel Flaqué
  • Cap d’Estudis: Meritxell Rochina Vinyals
  • Secretari: David Gubern López
  • Coordinació Pedagògica: Mònica Rubio Piñeras
 • COORDINACIONS
  • Coord. d’Activitats i Serveis Escolars: Cynthia González
  • Coord. d’Informàtica (TAC): Demelza Sánchez
  • Coord.  de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC): Clàudia Morató
  • Coord. de prevenció de Riscos laborals: Jordi Palacios
  • Coord. de Convivència: Cinta Buera
  • Coord. de Projectes InternacionalsRaquel Trenado
  • Coord. Multimèdia: Clàudia Morató
  • Coord. Servei Comunitari: Marta Sañé
  • Coord. Aula Oberta: Jordi Palacios
  • Coord. CREA (Treball per projectes): Demelza Sánchez
 • ORIENTACIÓ
  • Orientació educativa: Mònica Rubio, Sílvia Viadé i Elisa López
 • CAPS D’ÀMBIT
  • Àmbit Lingüístic: Clàudia Morató
  • Àmbit Llengües estrangeres: Raquel Trenado
  • Àmbit Científic: Núria Sánchez
  • Àmbit Tecnològic i Matemàtic: Octavi Martí
  • Àmbit Artístic i Social: Teresa Ortega
  • Àmbit d’Orientació: Sílvia Viadé
  • Religió: 
 • TUTORIES
  • Tutoria 1r A: Èrica Cabrera
  • Tutoria 1r B: Lidia Peces
  • Tutoria 1r C: Núria Sánchez
  • Tutoria 2n A: Elisabet Deig
  • Tutoria 2n B: Sergi Barrón
  • Tutoria 2n C: Marta Amat
  • Tutoria 3r A: Raquel Trenado
  • Tutoria 3r B: Maria Guixé
  • Tutoria 4t A: Cinta Buera
  • Tutoria 4t B: Borja Revert
  • Tutoria Aula Oberta: Jordi Palacios
  • Tutoria Aula d’Acollida:

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS):

  • Consergeria: Celestino Mendoza
  • Administració: Patricia Fernández
  • TIS: Paula Gilabert
  • Educadora Social: 
  • Vetllador: