Curs 2020-2021

 • EQUIP DIRECTIU
  • Direcció: Jaume Muriel Flaqué
  • Cap d’Estudis: Meritxell Rochina Vinyals
  • Secretari: Jesús Gasco Díaz
  • Coordinació Pedagògica: Miryam Rico Valdés
 • COORDINACIONS
  • Coord. d’Activitats i Serveis Escolars: Cynthia González
  • Coord. d’Informàtica (TAC): Demelza Sánchez i Jordi Palacios
  • Coord.  de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC): Clàudia Morató
  • Coord. de prevenció de riscos laborals: Ainhoa de Llanos
  • Coord. de Convivència: Núria Sánchez i Cinta Buera
  • Coord. de Projectes InternacionalsRaquel Trenado
  • Coord. Multimèdia: Clàudia Morató
  • Coord. Servei Comunitari: Júlia Garcia
  • Coord. Aula Oberta: Jordi Palacios
  • Coord. Generació Plurilingüe (GEP): Miryam Rico
  • Coord. CREA (Treball per projectes): Jesús Gasco
 • ORIENTACIÓ
  • Orientació educativa: Noèlia Cabrera (Anna Ramos) i Mònica Rubio.
 • CAPS D’ÀMBIT
  • Àmbit Lingüístic: Mercè Pàez
  • Àmbit Llengües estrangeres: Raquel Trenado
  • Àmbit Científic: Kahina Shawi
  • Àmbit Tecnològic i Matemàtic: David Gubern
  • Àmbit Artístic i Social: Teresa Ortega
  • Àmbit d’Orientació: Noèlia Cabrera (Anna Ramos)
  • Religió: 
 • TUTORIES
  • Tutoria 1r A: Júlia Garcia
  • Tutoria 1r B: Ainhoa de Llanos
  • Tutoria 1r C: Mercè Pàez
  • Tutoria 2n A: Raquel Martínez
  • Tutoria 2n B: Joaquim Brugués
  • Tutoria 3r A: Cinta Buera
  • Tutoria 3r B: Núria Sánchez
  • Tutoria 4t A: Borja Revert
  • Tutoria 4t B: Anna Ramon
  • Tutoria AO: Jordi Palacios
  • Tutoria Aula d’Acollida: Clàudia Morató
 • PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS):
  • Consergeria: Celestino Mendoza
  • Administració: Patricia Fernández
  • TIS: Paula Gilabert
  • Educador/a Social:
  • Vetlladora: Alèxia Alegre