Curs 2017-2018

 • Equip directiu:
  • Direcció: Eduard Mallol Blanch
  • Cap d’Estudis: Jaume Muriel Flaqué
  • Secretari: Marc Castañe Luna
  • Coordinació Pedagògica: Miryam Rico Valdés
 • Coordinacions:
  • Informàtica: Paco Antequera
  • LIC: Andreu Escolano
  • TEI: Núria Sánchez
  • Activitats i serveis: Marta Domínguez
  • Riscos Laborals: Raquel Trenado
  • Àmbit Pràctic: Marc Castañé
  • Biblioteca i Foment Pla lector: Agnes Schluter
  • GEP: Miryam Rico
  • eTwinning: Laura Peral
 • Caps de departaments:
  • Geografia i història: Susana Arenós
  • Llengües estrangeres: Laura Peral
  • Llengües catalana i castellana: Agnes Schluter
  • Orientació educativa:
  • Ciències experimentals: MIguel Louis
  • Matemàtiques: Pilar Bueno
  • Artístic: Eduard Mallol
  • Tecnologies: Kahina Shawi
 • Tutories:
  • 1r ESO A: Susana Arenós
  • 1r ESO B: Maite Casas
  • 2n ESO A: Núria Badia
  • 2n ESO B: Marta Domínguez
  • 3r ESO A: Graciela Garcia
  • 3r ESO B: Kahina Shawi
  • 3r ESO D: Miguel Louis
  • 4t ESO A: Núria Sánchez
  • 4t ESO B:
  • 4t ESO D: Andreu Escolano
 • PAS (Personal d’Administració i Serveis):
  • Consergeria: Montse Febrer
  • Administració: Patricia Fernández