Viu la ciència!

El projecte “Viu la ciència!” té l’objectiu d’estimular i ampliar l’aprenentatge de les ciències dels alumnes de la ESO, complementant els continguts teòrics adquirits a l’aula i aprofundint en el coneixement de l’entorn més proper.

A partir de les activitats del projecte, vertebrades entorn a les ciències experimentals, es pretén que els alumnes treballin les diferents competències bàsiques. Volem utilitzar la ciència per despertar i potenciar la creativitat dels alumnes, que aquesta sigui una eina per a comunicar-se i expressar-se correctament, per a desenvolupar-se de forma autònoma, a relacionar-se i treballar conjuntament amb altres persones estimulant el treball en equip i cooperatiu.