sic12-13El centre compta amb 6 mòduls que contenen 9 aules ordinaries, 2 laboratoris, 1 taller de tecnologies i altres espais per la gestió del centre (4 despatxos, la sala de professors i consergeria i administració). També compta amb espais de l’edifici de l’escola de primaria Jacint Verdaguer, adjacent al centre. Actualment aquests espais són 3 aules ordinaries i 1 aula de reforç.

Tots els espais dels mòduls disposen d’aparells d’aire fred i calent. Els alumnes fan part dels aprenentatges amb tauleta digital. El centre està equipat amb ordinadors portàtils, tauletes i pissarres digitals. Així mateix, hi ha canons de projecció i wifi a totes les aules.

Compartim l’espai del pati de l’escola Jacint Verdaguer. L’educació física es fa al pavelló municipal Tagamanent.