Finalitats ESO

1. La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:

– L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

– La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.

– La sensibilitat artística i la creativitat.

– La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.

– El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.

– La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.

– L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

2. L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.

Currículum i orientació a l’ESO

Matemàtiques 2n ESO PIM

Amb els alumnes de 2n d’ESO PIM a l’assignatura de Matemàtiques, hem treballat els ingressos i les despeses utilitzant el full de càlcul. Han realitzat un full de càlcul que calcula de forma automàtica (utilitzant algunes fórmules) els ingressos i les despeses.

Sortida a Navata en BTT

Alumnat d’Aula Oberta, pedalant fins a Navata per visitar el taller de gegants i capgrossos “Ventura i Hosta” (i tornada …). Han observat pas a pas com es fa una màscara i han visitat el petit museu de ninots de cartró-pedra. En arribar a l’Institut, han… Llegeix més»

Intercanvi 3r-4t ESO

Aquesta setmana estan a l’Institut els alumnes alemanys amb els que estem realitzant l’intercanvi. Dilluns vam estar a Barcelona, dimarts visitant Girona i avui dimecres és el torn del Museu Dalí. Als alumnes de Vilafant els toca fer de guies. Us deixem algunes imatges!Llegeix més»

El secuestro

Durante el tercer trimestre de este curso, Pablo Rodríguez de Aula Oberta, ha escrito un relato titulado “El secuestro”. La historia está protagonizada por María que, estando en un club de noche, ayuda a sus amigas a encontrar a Paula que ha desaparecido. De repente,… Llegeix més»