Organització i descripció de les matèries

Estructura del batxillerat i dels grups classe

En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció i matèries de modalitat i específiques. Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat de batxillerat que tria cada alumne. Pel que fa a les matèries de modalitat i específiques, l’alumne ha de cursar, com a mínim, dues matèries de la seva modalitat a cada curs. La tercera matèria de modalitat o específica es pot triar entre les de la pròpia modalitat o bé entre les d’una altra modalitat de batxillerat.

Matèries Hores setmanals
1r batxillerat 2n batxillerat
Matèries comunes i tutoria 14 14
Matèria comuna d’opció de la modalitat triada 4 4
Matèria de la modalitat triada 4 4
Matèria de la modalitat triada 4 4
Matèria de qualsevol modalitat 4 4
Total 30 30

 

A l’institut Les Margues, hem optat per oferir un model organitzatiu de grups classe heterogeni, és a dir, amb alumnes que cursen diferents modalitats de batxillerat en el mateix grup. Això ens permet oferir un model més obert pel que fa a la tria de matèries de modalitat i específiques, ja que els alumnes tenen l’opció de cursar una  matèria d’una altra modalitat de batxillerat.

 

MATÈRIES COMUNES

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua catalana i literatura I

David Prat

2 h Llengua catalana i literatura II 2 h
Llengua castellana i literatura I

Menchu Rosal

2 h Llengua castellana i literatura II 2 h
Llengua estrangera (anglès) I

Núria Saborit Coll, Carme Silvestre i Montse Safont

3 h Llengua estrangera (anglès) II 3 h
Educació física

Pau Riba

2 h
Filosofia 2 h Història de la filosofia 3 h
Ciències per al món contemporani (Cultura científica)

Eduard Banqueri

2 h Història 3 h
Treball de recerca (*)
Tutoria 1 h Tutoria 1 h

(*) Sense assignació horària

 

MATERIA COMUNA D’OPCIÓ (4h). 1r i 2n BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció
1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Ciències i tecnologia Matemàtiques I 

Marta López

Matemàtiques II
Humanitats Llatí I 

Berta Crous

Llatí II
Ciències socials Matemàtiques aplicades a les ciències socials I 

Marta López

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

 

MATÈRIES DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES

1r BATXILLERAT

 

FRANGES Tecnològic – Científic Humanístic – Social
Matèria d’opció (4h) Matemàtiques I Llatí I Matemàtiques aplicades a les ciències socials I 
Franja 1 Tecnologia industrial I

Francesc Sala

Biologia I

Laura Cesari

Literatura universal  (en anglès) 

Ainhoa Martínez

Economia d’empresa I
Franja 2 Dibuix tècnic I

Neus Larred

Química I

Anna Tor

Història del món contemporani (en anglès)

Albert Martínez

Literatura universal 

Ainhoa Martínez

Franja 3 Física I

Elisabet Benet

Ciències de la Terra I

Eduard Banqueri

Francès com a segona llengua estrangera

Maria Rosa Álvarez

Psicologia i Tècniques d’expressió graficoplàstica*

Professor/a de Psicologia i Neus Larred

Història del món contemporani 

Albert Martínez

* Psicologia i Tècniques d’expressió graficoplàstica són dues matèries diferents, de 2h lectives setmanals cadascuna. En el nostre centre, es combinen per formar un bloc horari de 4h setmanals. Per tant, s’han d’escollir de forma conjunta en aquesta franja.

 

2n BATXILLERAT

FRANGES Tecnològic –  Científic Humanístic – Social
Matèria d’opció (4h) Matemàtiques II Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Llatí II

Franja 1 Tecnologia industrial II Biologia II Literatura catalana Geografia
Franja 2 Dibuix tècnic II o

Electrotècnia

Química II Història de l’art
Franja 3 Física II Ciències de la Terra II Literatura castellana Economia d’empresa II

 

MODALITAT BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  1. Itinerari tecnològic

1r BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques I Tecnologia industrial I Dibuix tècnic I Física I
Química I

 

2n BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques II Tecnologia industrial II Dibuix tècnic II o Electrotècnia Física II
Química II

Aquest itinerari es correspon amb els estudis universitaris de diverses enginyeries.

S’aconsella escollir la matèria de Química en cas de voler cursar graus com Enginyeria química, Enginyeria forestal, Enginyeria agroalimentària o Enginyeria Biomèdica, entre d’altres.

S’aconsella escollir la matèria de Dibuix Tècnic per graus com Arquitectura i d’altres enginyeries com l’Enginyeria de disseny industrial, Enginyeria mecànica o Enginyeria d’edificació.

Es pot optar per qualsevol de les dues matèries en estudis com l’Enginyeria d’aeronavegació, Enginyeria d’aeroports, Enginyeria elèctrica, Enginyeria informàtica, Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil, Enginyeria de recursos energètics i miners o Enginyeria de telecomunicacions, entre d’altres.

Tot i així es recomana que, per fer una bona tria de les matèries de modalitat, es consultin els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.

MODALITAT BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  1. Itinerari científic

1r BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques I Biologia I Química I Ciències de la Terra I
Física I

 

2n BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques II Biologia II Química II Ciències de la Terra II
Física II

Per fer la tria entre Física i Ciències de la Terra, cal tenir present que:

  1. L’itinerari on apareix la matèria de modalitat de Física es correspon amb la majoria dels estudis universitaris de la branca de ciències, com ara Bioquímica, Biotecnologia, Ciències de l’Activitat física i de l’esport, Física, Genètica, Química, Matemàtiques, Medicina, Fisioteràpia, Òptica, Podologia, Veterinària, entre d’altres. També amb Educació infantil i Educació primària.
  2. L’itinerari on apareix la matèria de modalitat de Ciències de la Terra està relacionat amb els estudis de Geologia i Ciències ambientals.

Si es volen cursar estudis relacionats amb la Biologia (com ara Biologia, Biologia humana o Biologia ambiental) o alguns estudis de l’àmbit de les Ciències de la Salut  (com Farmàcia, Infermeria, Nutrició i Psicologia), es pot optar per qualsevol de les dues matèries de modalitat.

Tot i així es recomana que, per fer una bona tria de les matèries de modalitat, es consultin els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.

 

MODALITAT BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  1. Itinerari Humanitats

1r BATXILLERAT

 

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Llatí I Literatura universal   (en anglès) Història del món contemporani             (en anglès) Psicologia i Tècniques d’expressió graficoplàstica
Francès com a segona llengua estrangera

2n BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Llatí II Literatura catalana Història de l’art Literatura castellana

 

L’itinerari d’humanitats permet accedir als estudis d’Arqueologia, Història, Història de l’Art, Filosofia, i a tots els estudis relacionats amb les llengües i la literatura, com ara les Filologies, Estudis lingüístics, Lingüística, Llengües i literatures modernes i Traducció i interpretació, entre d’altres.

Tot i així es recomana que, per fer una bona tria de les matèries de modalitat, es consultin els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.

 

MODALITAT BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

  1. Itinerari Ciències Socials

1r BATXILLERAT

 

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Economia d’empresa I Història del món contemporani (en anglès) Psicologia i Tècniques d’expressió graficoplàstica
Literatura universal  Història del món contemporani
Francès com a segona llengua estrangera

 

2n BATXILLERAT

Matèria comuna d’opció Matèria de modalitat

Franja 1

Matèria de modalitat

Franja 2

Matèria de modalitat

Franja 3

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Literatura catalana Història de l’art Economia d’empresa II
Geografia Literatura castellana

 

Aquest itinerari és indicat per aquells graus universitaris de la branca de Ciències socials i jurídiques relacionades amb l’àmbit de l’empresa i les finances, com ara Administració d’empreses, Economia, Estadística, Relacions laborals, i també amb els estudis de Ciències polítiques, Educació social, Sociologia, Treball social o Turisme, entre d’altres.

Tot i així es recomana que, per fer una bona tria de les matèries de modalitat, es consultin els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.

 

S’hi voleu ampliar la informació amb la descripció detallada de les assignatures, podeu consultar el següent dossier informatiu: DOSSIER Informatiu 2 BATXILLERAT 2021-22