Xerrada famílies violènca de gènere

Com ja us vam informar, des del departament d’ensenyament s’està creant el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de la violència masclista entre l’alumnat .

Amb l’objectiu d’impulsar la implementació de l’esmentat protocol en els centres educatius, s’han ofert en un mateix paquet tallers formatius adreçats a alumnat de tercer d’ESO i les seves famílies (4 hores respectivament), així com formació al professorat. Els tallers s’han realitzat les dues primeres setmanes de gener.

Els continguts treballats tant en el paquet formatiu de l’alumnat com en el de les famílies han estat els següents. A continuació us adjuntem el material que ens han proporcionat per a les famílies, és un material que ajudarà a tractar els temes que s’han parlat i treballat amb els alumnes durant aquests tallers:

Aproximació a la coeducació i l’equitat de gènere.

Construcció de models alternatius de masculinitat i feminitat.

Relacions afectives sexuals saludables.

Tolerància zero a la violència masclista.