Pràctiques impressora 3D, 3r ESO

Els alumnes de 3r ESO en la matèria de Tecnologia, han treballat el disseny 3D amb el programa Tinkercad. Han començat fent projectes de forma guiada per a finalment crear els seus propis dissenys, que han imprès. Han hagut d’aplicar coneixements sobre les unitats de mesura, proporcions, angles, simetries i perspectives, entre d’altres. Ah, i el material per a imprimir és PLA, fabricat a partir de matèries orgàniques, és biodegradable i per tant respectuós amb el medi ambient.