Performance tutoria 1r ESO

Des del projecte d’educació en valors i tutoria, a 1r d’ESO, durant aquest trimestre hem treballat els estereotips sexistes i les diferències de gènere.

En el marc dels actes commemoratius del 8 de març, hem realitzat una performance, en què un grup d’alumnes ha explicitat amb frases conductes masclistes de forma que uns altres alumnes els han correspost amb reivindicacions d’igualtat.