Competències Bàsiques 4t ESO

La propera setmana, els dies 12 i 13 de febrer, el nostre alumnat de 4t d’ESO farà les proves de Competències Bàsiques.

Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera), en competència matemàtica i en competència científicotecnològica.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure de l’alumnat.

En els enllaços següents podeu trobar més informació: