X Copa Cangur

Dijous dia 25 de Gener del 2018, per tercer any consecutiu un equip format per 7 alumnes de l’Institut Roseta Mauri de 2n i 3r d’ESO van participar a la X Copa Cangur organitzada per la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) celebrada a l’Institut Gabriel Ferrater de la ciutat de Reus. Va ser una experiència única i enriquidora on van gaudir resolent problemes matemàtics competint amb alumnes d’altres instituts de la ciutat.

 

Proves GESO

Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)
Inscripció i realització de la prova

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

Link ensenyament