Taller: Arduino i Circuit imprès. 2on Sistemes Microinformàtics i en Xarxa.

El nostre alumnat a gaudit i practicat amb la visita de Gerard Labernia, profesor de Tecnología a l’ IES de Camarles amb vocació de Marker. Apassionat en ensenyar i dissenyar dispositius elèctrics i electrònics que ens faciliten la vida de les persones.

Han treballat:

  • IDE Arduino amb la llibreria ArduBlock.
  • Disseny de circuit imprès amb EasyEDA.