Transformació educativa

El passat 19 d’octubre es va celebrar una jornada de reflexió al voltant del concepte de transformació educativa sota el títol «Innovació vol dir transformació educativa?» als Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de donar resposta als actuals reptes educatius.

Entre les diferents ponències, bones pràctiques i taules rodones de què vam gaudir, volem destacar la conferència del Sr. Antoni Zabala Vidiella, expert en competències bàsiques. El conferenciant va constatar que vivim un moment de crisi mundial sobre el paper de l’escola, on els professionals de l’educació no tenim referents clars que serveixin de guia per a la nostra tasca, i a falta de consens sobre com ensenyar hem d’acudir sovint a l’experiència personal i la millora contínua. També va manifestar que hem de fugir de l’actual model educatiu propedèutic en què seleccionem els alumnes a través d’estadis orientats de cara a estudis superiors, i anar més de cara a una escola que formi integralment l’alumnat des dels punts de vista personal, professional i social, amb un caràcter més orientador que selectiu.

El treball per competències consisteix en potenciar allò de què disposa cada alumne per a resoldre problemes personals, interpersonals i socials, a cadascú segons les seves possibilitats. L’escola no només ha d’instruir i ensenyar els coneixements de les diferents matèries i professions, sinó també educar de manera transversal a través d’una formació integral i orientadora, educant per competències i de manera personalitzada, per a que siguin capaços de resoldre els problemes futurs que la vida els plantejarà en un entorn canviant.

Educar per a la vida és educar per a fer coses. Per a això cal que la vida entri a l’escola i hem d’exposar els estudiants a situacions reals. Els alumnes han d’estar preparats per a saber analitzar una situació, pensar diferents cursos d’acció i prendre decisions en funció de l’entorn, mentre que el professorat ha de reduir el pes de la seva tasca instructora en favor d’una funció més de guia i acompanyament de les activitats que realitza l’alumne, animant-lo a millorar de manera motivadora.

L’Institut Montsià dedica un esforç considerable en aquesta direcció col·laborant amb les empreses i institucions de l’entorn, a través de convenis i programes de Formació en Centres de Treball, FP Dual, Mobilitat Internacional, Innovació i Transferència del Coneixement, Activa FP, Foment i Suport de l’Emprenedoria, entre altres, i la integració de metodologies educatives com l’Aprenentatge Basat en Problemes, l’Aprenentatge per Serveis i l’Aprenentatge per Projectes, en les quals primen els aprenentatges actius (Learning by doing), col·laboratius i cooperatius en entorns digitals.