Intercanvi Holanda – 3r ESO – Març 2018

Els alumnes de 3r d’ESO avui han començat el seu intercanvi amb l’Institut Ichthus Driehuis (Holanda). Hem arribat a l’aeroport a les 12.30h, després hem anat amb tren fins a l’estació de Driehuis on cada alumne s’ha trobat amb la seva parella holandesa, i seguidament, els alumnes han marxat cap a casa amb les famílies ja, amb qui passaran el cap de setmana.

QUÈ ÉS L’AMPA?

L’AMPA ( associació de mares i pares d’alumnes) és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’institut. Està reconeguda legalment  al Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Són membres de l’AMPA totes aquelles famílies que paguen la quota anual. L’òrgan de govern de l´AMPA és l’assemblea general de socis que es reuneix de forma ordinària un cop l´any i de forma extraordinària cada vegada que es consideri oportú. La Junta Directiva és l´encarregada d´executar els acords de les Assemblees així com proposar i gestionar les activitats de l’AMPA i de mantenir una bona relació amb el centre mitjançant el Consell Escolar o les reunions amb l´Equip Directiu.

 RESPONSABILITATS DE L’AMPA:

 • Representació i participació en el Consell Escolar i Consell Municipal.
 • Treballar per a millorar la participació i el compromís dels pares, fills i la comunitat educativa. Col-laborar amb el professorat i l´alumnat per a un bon funcionament del centre. Ajut en la solució de problemes que puguin sorgir al centre. Afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA.
 • Organització d´activitats extraescolars: contractació i coordinació de les mateixes.
 • Seguiment de les obres necessàries d’adequació de l’Institut, juntament amb aquest.
 • Aportacions econòmiques i materials a l´institut.
 • Participar en l’Escola de Pares i Mares Municipal.
 • Venda de llibres.
 • Gestió de les possibles subvencions que s’ofereixen
 • Organització de Festes
 • Xerrades i Tallers per a pares/mares i alumnes
 • Col.laboració en la organització del Casal d’Estiu per els adolescents.

 COM COL·LABORAR?

 • Fent-se soci de l´AMPA (la quota és anual per aquest curs 2014-15 són 15,00€ per família).
 • Aportant idees a través:
  • De la bústia de l´AMPA (situada a l’entrada dels aularis)
  • Mitjançant el correu: ampainstitutscc@gmail.com
 • Donant un cop de mà en situacions puntuals:
  •         Venda de llibres.
  •         Organització de festes (final de curs…)
 •  Formant part d’algunes de les comissions.

 COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

 • Utilitzant la bústia de l’AMPA
 • Via e-mail: ampainstitutscc@gmail.com