LLISTAT DE LLIBRES 2020-2021

Data modificació 10/07/20

ALUMNES QUE ACABEN 2n de BAT i 4t d’ESO

(Que marxen del centre)

2n BAT

  1. Retorn diners material curs 19-20 (10€). Presencialment a l’institut.
  2. Retorn diners fiança armariets (5-10€). Presencialment a l’institut.
  3. Sol·licitud del títol de Batxillerat.
    • Si disposen de carnet de família nombrosa o monoparental o discapacitat de l’alumne que el portin per aplicar la reducció del preu de la taxa.
    • Es pot sol·licitar telemàticament a secretaria@insjoanguinjoan.cat o presencialment a l’institut.

4t ESO

(Només alumnes que marxen del centre)

  1. Retorn diners material curs 19-20 (10€). Presencialment a l’institut.
  2. Retorn diners fiança armariets (5€). Presencialment a l’institut.
  3. Sol·licitud del títol de Graduat d’ESO. Presencialment a l’institut.

CAL TELEFONAR AL CENTRE (977 768432) I DEMANAR CITA PRÈVIA SEMPRE

Us donarem instruccions de què cal fer i us aclarirem dubtes.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES

La presentació d’aquest document és requisit indispensable per poder accedir al centre en les condicions que us vam informar el dia 22/5. La podeu omplir i signar i fer arribar de forma telemàtica als tutors i tutores dels vostres fills i filles fins divendres 29/5 o bé la poden presentar ells mateixos el mateix dia que calgui accedir al centre.  Els horaris d’accés s’han comunicat a través d’Alexia i consten al Pla de Reobertura.

 

MATRÍCULA CURS 2020-21

(Només per alumnes NOUS, ja que els alumnes del centre ho han rebut per correu postal)

 

ESO

Oferta de la preinscripció (seguiu l’enllaç):  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Consulta de resultats

Lista alumnes assignats

Lista d’espera

MATRÍCULA

BATXILLERAT

Oferta de la preinscripció (seguiu l’enllaç):  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Consulta de resultats

Llista alumnes assigants

 CICLES FORMATIUS

Oferta de la preinscripció (seguiu l’enllaç):  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Consulta de resultats

Llista d’admesos

Llista d’espera

MATRÍCULA

 

SORTIDES I VIATGES (Actualització a dia 1 de juliol de 2020)

– Sortides
Acabem de retornar tots els diners que hem recuperat de totes les sortides que no s’han pogut dur a terme aquest curs. Aquesta setmana acabarem d’ultimar les darreres devolucions ja que cal telefonar i donar cita prèvia.
– Viatges combinats d’Oxford i Tenerife
El dia 17 de juny es van tornar a reclamar tots els diners que tenim pagats a les dues empreses degut al canvi de normativa que hi va haver en el Real Decreto. Les empreses ens van respondre que continuaven oferint-nos els bons amb un any de validesa i que no ens retornaven els diners.
Transcorreguts els terminis i seguint la normativa, a dia d’avui 1 de juliol de 2020, estan posades dues reclamacions a l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya amb la reclamació a les agències de la totalitat dels diners pagats.
Tenim dos expedients oberts esperant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes per part de l’Agència Catalana de Consum.
NOTA
Per a qualsevol dubte en relació al tema dels talonaris de l’agència de viatges Barceló de Reus, us podeu comunicar directament amb ells.
Calendari del 3r trimestre 2019-20