Política de qualitat

Entenem la política de qualitat com el compromís de totes les persones del nostre centre en contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre públic de formació del segle XXI.

La política de qualitat de l’Institut Joan d’Àustria ha estat definida per aconseguir una millora contínua en el servei educatiu que proporciona al seu alumnat, així com a la resta de grups d’interès implicats en aquest servei com ara el personal de l’organització, famílies, empreses, institucions i societat en general.

Entenem les necessitats específiques d’aquests grups d’interès com:

  • Satisfer les necessitats formatives, professionals i personals de l’alumnat així com les seves expectatives.
  • Complir amb les expectatives de famílies que han confiat l’educació dels seus fills en la nostra organització.
  • Complir amb les expectatives de les empreses pel que fa a les capacitats professionals del nostre alumnat.
  • Crear un clima favorable de treball per l’equip humà que forma part de l’Institut, així com les oportunitats de desenvolupament professional i social per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.

L’equip directiu es compromet a impulsar aquesta política de qualitat i difondre-la en tota l’organització, fins que formi part de la cultura pròpia del centre, sempre respectant el compliment de la normativa vigent aplicable i dels requisits establerts per l’administració.