A l’esquerra d’aquesta pàgina trobareu diferents models per agilitzar els tràmits amb el nostre centre. Simplement fes clic en allò que vols fer, després tan sols hauràs d’entregar la documentació omplerta al centre en l’horari d’atenció.

A més, pots dirigir-te a les nostres oficines per:

  • Fer una sol·licitud o presentar una instància.
  • Demanar un certificat. El termini per recollir la documentació serà de 5 dies hàbils.
  • Demanar el títol. Si has obtingut un títol al nostre centre, has de venir a oficines en horari d’atenció a recollir el document de pagament de les taxes d’expedició del títol. Pot venir alguna altra persona en el teu nom.
  • Sol·licitar documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Autoritzar el meu pare, mare o tutor legal a rebre informació acadèmica per part del centre en el cas dels alumnes majors d’edat.
  • Demanar beques i ajuts
  • Donar-me de baixa del centre.
  • Sol·licitar convalidacions de mòduls de cicles formatius