Internet segura: Programa de Tu a Tu

Enguany, un grup d’alumnes de 3r i 4t de l’ESO han participat en el projecte “internet segura de tu a tu”, dut a terme pels Mossos d’Esquadra, en el qual han estat els responsables d’assessorar els alumnes de 6è de primària i de primer de l’ESO en l’ús d’internet i les xarxes socials. Ahir 10 de juny, els alumnes formats van rebre un diploma acreditatiu de mans dels Mossos d’Esquadra.

Moltes gràcies Karla, Kaenna, Dragos, Marta, Laura, Marc i Patrick.

La tercera enquesta GI-SOC

L’enquesta GI-SOC forma part d’un treball de recerca finançat per Dipsalut, i dut a terme de forma conjunta per un grup d’investigació de Dipsalut, la Càtedra de Promoció Salut de la Universitat de Girona i el Departament d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en com els i les adolescents incorporen certes habilitats per a la vida i com això influeix en l’adopció d’uns estils de vida saludables. 

Link enquesta