Servei comunitari

Coneixement i esforç orientats a la cooperació amb les entitats de l’Ametlla del Vallès

El Servei comunitari és una acció educativa destinada a  desenvolupar la Competència social i ciutadana. L’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats.

La seva finalitat és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

Què implica?

Implica una dedicació de 20 hores, de les quals, com a mínim 10 han de ser de servei actiu a la comunitat, fora de l’horari escolar i d’acord amb les necessitats de l’entitat amb qui es col·labora.

Quines matèries hi participen?

 • Religió Catòlica
 • Cultura i valors ètics
 • Llengua anglesa
 • Llengua castellana
 • Llengua catalana

Com s’avalua?

 • Part teòrica: La qualificació de les feines proposades forma part de la nota del primer trimestre de les matèries que hi participen.
 • Part pràctica: El responsable de l’entitat en què es col·labora emet un informe sobre la feina realitzada per l’alumne/a.
En quins àmbits es treballa?

 • Acompanyament i suport a l’escolarització (reforç escolar, classes de català a nouvinguts …)
 • Suport a necessitats bàsiques (ajuda directa a col·lectius en risc, persones immigrades, discapacitats físics o psíquics …)
 • Intercanvi generacional (llars d’infants, casals d’avis …)
 • Medi ambient (conservació del patrimoni natural, estalvi energètic, reciclatge de materials …)
 • Participació ciutadana (activitats culturals …)
 • Patrimoni cultural (conservació de monuments, difusió de tradicions )
 • Projectes de solidaritat i cooperació (sensibilització i defensa dels drets Humans, causes humanitàries …)
 • Preservació i manteniment del medi urbà