School to school

El Projecte School to School, de la fundació Vicente Ferrer, ens proposa un intercanvi cultural entre una escola de la Índia i el nostre centre. Pretén promoure la reflexió crítica mitjançant una proposta educativa que abordi les desigualtats, la pobresa i les relacions Nord-Sud, apropant una realitat concreta, la de l’Índia, des d’un enfocament de valors i de justícia social. Alhora potencia i reforça actituds i valors de solidaritat entre els alumnes i les alumnes, a través de l’apropament de dues realitats culturals diferents per a un enriquiment mutu. En aquest enllaç podeu consultar la seva pàgina web:

https://schooltoschool.es/

Aquest curs 2021/2022, les escoles o centres que ja hi participàvem els cursos anteriors, treballarem el tema “Esports i jocs de l’Índia”. 

COL·LABORACIONS ANTERIORS
Projecte curs 20/21