Siguis voluntari, sigues solidari

Acció voluntària:

L’institut El Cairat vetlla per implementar accions que garanteixin que l’alumnat, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzi accions de compromís cívic, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 • Voluntaris Casal Intercultural

Dins del programa de voluntariat, el centre col·labora amb el Casal Intercultural del municipi oferint a una vintena d’alumnes de 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat la possibilitat de participar un cop a la setmana en les activitats de reforç escolar que ofereix el Casal a alumnat immigrant de Primària.

 • Sharing to learn: Experiència d’aprenentatge – Servei en llengua Estrangera

Des del curs 2013-14 l’ institut participa en el projecte promogut pels SSTT del Baix Llobregat anomenat “Sharing to Learn” (compartir per aprendre).

Objectius

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.
A més a més, altres objectius vinculats al projecte són:

 • Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.
 • Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn.
 • Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat.
 • Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.
 • Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.
 • Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.
 • Activitats a l’hora del pati.

A l’hora del pati el coordinador d’esport organitza una xarxa de competicions i activitats de lleure com poden ser: Competicions de futbol, bàsquet, escacs, …

Aquestes activitats requereixen de personal que gestioni i faci d’àrbitres, … és aquí on el nostre alumnat col·labora de forma voluntària.

Acció Solidària:

Per tal d’atendre  demandes de suport i ajut solidari el centre duu a terme les següents activitats solidàries:

 • Col·laboració amb La Marató de TV3, és un projecte arrelat i amb tradició al nostre centre des de fa anys, a través del Fil Solidari.
 • Col·laboració amb Càritas d’Esparreguera en ocasions puntuals. Articulem a través de la cursa solidària.
 • Col·laboració amb activitats que promouen l’equitat en coordinació amb Omplimlapica.

Compromesos, any rera any, amb la Recerca Biomèdica, amb la Marató de TV3.