Compromís Democràtic

Des del projecte Compromís Democràtic Treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

L’institut assumeix, com a un tret identificatiu del seu Projecte, que l’alumnat és l’eix central de tota acció educativa i, coherents amb el fet que el nostre alumnat és el ciutadà del futur, l’eduquem potenciant la seva participació creant espais i temps que possibiliten la seva participació en la vida de l’institut i el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa amb el seu entorn.

Les accions a desenvolupar són les següents:

  • Formació per als delegats de classe
  • Manual de dret i deures dels delegats
  • Aportacions dels alumnes en les juntes d’avaluació
  • Reunió bimensual dels delegats amb els seus representats al Consell Escolar
  • Reunió inicial i final dels Delegats de classe amb la Coordinació Pedagògica
  • Es vetlla per la distribució de càrrecs i responsabilitats entre els alumnes del grup i es revisa amb l’alumnat el seu compliment.
  • Reunions trimestrals dels delegats amb la direcció.

Per nivells, la classificació d’actuacions és la següent:

Nivell Intervenció a les tutories
1rESO Coordinació Pedagògica: Drets i deures de l’alumnat.
2nESO La Directora: El perquè d’estudiar: Estudiar ens fa més lliures.
3rESO Representant municipal de l’alcaldia.
4tESO Participació a Sóc diputat/sóc diputada
1rBAT Participació al Parlament Científic Jove Català

Lliga de debat

2nBAT Ens visita un diputat del Parlament

Parlament Científic 2014.