Experiències 2017

EXPERIÈNCIES 2017

L’Institut Can Vilumara continua amb l’experiència de la mobilitat europea d’estudiants amb el Programa Erasmus+.

Set alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a diferents entitats d’Itàlia.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i una del Cicle Formatiu d’Integració Social realitzen la seva estada formativa a la Fondazione IRPEA a Pàdua.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic en Animació Sociocultural i Turística realitzen les seva estada formativa a Sicília, 2 a “l’Associació Cultural BIOS” i l’altra a la ludoteca “Baby’s world”.

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

Can Vilumara Institute continues with the experience of European mobility of students with the Erasmus + Program.

Seven students of the Upper Intermediate Cycle have begun their Training in Work Centers in different entities of Italy.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training and one of the Upper Intermediate in Social Integration (Upper Grade Vocational Training) perform their training in the Fondazione IRPEA in Padua.

Three students of the Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities (Upper Grade Vocational Training) realize their educational stay in Sicily, 2 in “the Cultural Association BIOS” and the other in the “Baby’s world” toy library.

To do this, before the stay, they have participated in an Italian initiation course.

La seva estada ha estat del 11 de setembre fins al 26 de novembre del 2017.

Their stay has been from September 11th to November 26th 2017

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

Messina,”The Cultural Association BIOS” 

Messina, “Baby’s world”

 Fondazione IRPEA in Padua

 Fondazione IRPEA in Padua

Messina

Volcà Etna

Venècia

Vaporetto de Venècia

Volem expressar el nostre agraïment a les entitats que han acollit al nostre alumnat en pràctiques, la Fondazione IRPEA, l’Associacione Culturale BIOS i la ludoteca Baby’s world.

We would like to thank the collaboration to the organizations that have welcomed our students in practice, Fondazione IRPEA, Associacione Culturale BIOS and the Baby’s world library.

Una professora de Formació Professional el 20 i 21 de març del 2019 va participar al col·loqui internacional “Ne pas avoir d’enfants” organitzat per la Universitat de Liège (Bèlgica).

A professor of Vocational Training on March 20 and 21, 2019, participated in the international colloquium “Ne pas avoir d’enfants” organized by the University of Liège (Belgium).

University of Liège (Belgium)

Liège (Belgium)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>