Política de qualitat i el Projecte de Qualitat i Millora Contínua

Presentació

A finals del curs 2013-2014, l’institut Vall d’Hebron acorda de participar en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC). Estem doncs en els inicis de l’establiment d’un sistema de qualitat basat en la forma ISO 9001:2015 que pretén generar una dinàmica de millora contínua que respongui a les necessitats, interessos i motivacions de la nostra comunitat educativa. Aquest PQiMC ens permetrà generalitzar en el centre el cicle de la millora contínua i de retruc, instaurar una gestió més professional, transparent i eficient.

Política de qualitat

La política de qualitat de l’Institut Vall d’Hebron està en la línia de satisfer les necessitats i expectatives dels membres de la nostra comunitat educativa en particular, i la de la societat en general, amb una oferta d’ensenyaments i serveis de qualitat que estan en la línia de la millora contínua.

Per assolir aquestes grans fites, comptem amb la implicació de tot l’equip humà del centre i amb la implantació i posterior manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat. Creiem que aquest sistema ens dóna l’oportunitat de repensar la nostra organització i de sistematitzar la tasca que ja s’ha fet i s’està fent en el centre des dels seus inicis. Som conscients també que els canvis en les maneres de fer cal que es facin a poc a poc i amb tothom per tal de generar l’optimisme i l’entusiasme imprescindible per avançar en aquest camí. Així doncs, la implantació del programa de qualitat i millora contínua a l’institut Vall d’Hebron té dues prioritats:

  • Avançar tots junts: tots els seus nivells educatius, l’equip professional del centre i els agents externs que hi són presents i,
  • Avançar a poc a poc; és a dir: sense pausa però sense presses per anar fent nostre aquest procés.

El compromís de la qualitat afecta doncs tota la comunitat educativa i la seva organització. L’equip directiu orientarà els seus esforços en mostrar i transmetre aquesta aposta ferma i conjunta per la millora continua i és en aquest sentit que recolzarà decididament el personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per tal d’assolir els objectius de qualitat. Així mateix, l’ED assumeix el compromís de fer complir amb la normativa legal i reglamentaria vigent.