Objectius de Centre curs 2020-2021

Per aquest curs 2020-2021, l’institut Vall d’Hebron ens hem proposat els següents objectius:

1.Millorar els resultats de rendiment acadèmic

a.Augmentar el nombre d’alumnes que promocionen de curs.
b.Mantenir els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.
c.Mantenir els resultats de Batxillerat.
d.Millorar l’índex de graduació de GM.
e.Millorar l’índex de graduació de GS.

2.Millorar la cohesió social

a.Consolidar el pla d’acollida dels diferents estaments del Centre amb la finalitat de desenvolupar un clima de pertinença al Centre.
b.Cuidar la presència del Centre en les xarxes socials perquè sigui conegut el nostre projecte educatiu

3.Millorar l’organització del Centre

a.Implantar el sistema de gestió de qualitat
b.Optimitzar la posada en funcionament de la Plataforma i els seus usos com a eina de gestió i comunicació.