Preu i Normativa

institut-vall-dhebron

AssessoramentReconeixement


ELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC SÓN:

  • Servei d’Assessorament: 60,00 €
  • Servei de Reconeixement:
    • Per Crèdit dels Títols LOGSE: 40,00 €
    • Per Unitat Formativa dels Títols LOE: 18,00 €

El pagament cal fer-lo al compte corrent: ES81-2100-1017-7902-0004-1236 indicant el non i cognom de la persona usuària

Per a més informació consulteu la normativa relacionada amb el Servei:

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost.

ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost.

RESOLUCIÓ ENS/1492/2015, de 26 de juny.