Oferta – Curs 2019/20

institut-vall-dhebron

AssessoramentReconeixement


LA OFERTA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC PER AL CURS 2019/20 ÉS LA SEGÜENT:

Cicles Formatius de la família d’Activitats físiques i esportives Places:
CFPM 0101 Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 10
CFPS AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva 10
CFPS AEB0 – Condicionament físic 10
Cicles Formatius de la família d’Administració i gestió Places:
CFPM AG10 Gestió Administrativa 10
CFPS AGA0 Assistència a la direcció 10
CFPS AGB0 Administració i finances 10
Cicles Formatius de la família d’Imatge personal Places:
CFPM IP10 Perruqueria i cosmètica capil·lar 10
CFPM IP20 Estètica i bellesa 10
CFPS IPB0 Estètica integral i benestar 10
CFPS IPC0 Estilisme i direcció de perruqueria 10