L’Institut Vallès és FiloInsti!!!

Des de fa 6 cursos, en el nostre institut, tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO han fet una hora de filosofia a la setmana: el projecte de Filosofia 3/18. Va ser creat per M. Lipman i A. Sharp i a Catalunya ha estat traduït i organitzat pel Grup Iref (Grup d’innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia). L’objectiu que ha motivat l’aplicació d’aquest aprenentatge ha estat el de formar ciutadans crítics i participatius, capaços de desenvolupar les habilitats de pensament que els ajudaran en tots els aprenentatges de totes les àrees.

Ara, al fer-nos FiloInsti, passarem a formar part d’una xarxa força extensa d’escoles i instituts que treballem per desenvolupar una actitud filosòfica en els nostres infants i adolescents.

FotoFilosofia

Aquests curs, per segona vegada, participarem a la Mostra de Fotofilosofia. Amb aquesta activitat volem esperonar al nostre alumnat a treballar les moltes habilitats de pensament que s’activen en el procés de traduir un concepte filosòfic en imatge. A més a més, és una manera de fomentar la creativitat i la mirada atenta cap el que ens envolta, tan necessària en els nostres dies, per poder entendre millor la nostra realitat.

A la Mostra participaran els alumnes de 4t d’ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat. Com el curs passat, les vostres fotografies es penjaran al nostre bloc.

Mostra de FotoFilosofia: Fotografies escollides

Aquestes són les fotografies escollides per participar a la Mostra de Fotofilosofia convocada per el Centre de Recursos per a l’Ensenyament, Aprenentatge i Innovació de la Filosofia (Creaif).

Mostra de Fotofilosofia

Enguany els alumnes de l’Institut Vallès de batxillerat i 4t de l’ESO participaran en la Mostra de Fotofilosofia convocada per el Centre de Recursos per a l’Ensenyament, Aprenentatge i Innovació de la Filosofia (Creaif). L’objectiu és enriquir el pensament filosòfic del nostre alumnat, tot aprofitant la creativitat i la capacitat de “mirar” amb una actitud filosòfica la realitat que ens envolta.

Enllaç: Fotografia Filosòfica Institut Vallès