Associació Esportiva Escolar

L’Associació Esportiva Escolar Institut Vallès de Sabadell és una entitat constituïda en data 13 de novembre de 2006. És una entitat sense ànim de lucre, vinculada a l’institut, i els seus objectius bàsics són el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física, esportiva i cultural en el centre docent INSTITUT VALLÈS de Sabadell fora de l’horari lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport”. (Art. 1 dels estatuts).

Segueix fidelment les intencions del Pla Català de l’Esport a l’Escola del qual podem afegir els següents objectius als ja mencionats:

  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autonomia, la capacitat de decisió, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

L’AEE està dins el Pla de millora del centre, en el seu objectiu de millora de la cohesió social.