Nota informativa llibres Cicles Formatius curs 21-22 (actualitzat 21 juliol)

Benvolguts alumnes i famílies

( Actualitzat 21 juliol )

Degut a que es faran servir llicències digitals i per evitar problemes, la llista definitiva sortirà la primera setmana de setembre.

Atentament,

Prefectura d’estudis Institut Torre Roja