PEC

DECÀLEG-EIXOS DE L’ INS TORRE ROJA

1- Atenció a la Diversitat i l’orientació educativa.

2- La inclusió educativa de tot l’alumnat del centre.

3- L’acollida, el seguiment i l’avaluació de l’alumnat i el professorat nouvingut al centre.

4- El treball per l’excel·lència i la millora dels resultats educatius.

5- L’impuls de les llengües estrangeres i els intercanvis amb l’alumnat i professorat.

6- L’impuls de la formació professional i la creació d’un nou CFGS com a continuïtat al CFGM d’APD.

7- L’aposta per la formació dual.

8- L’impuls de l’empreneduria a l’ESO i l’estada a l’empresa del batxillerat.

9- La millora de la convivència a través del diàleg i la raó (mediació escolar).

10- L’impuls de les accions pedagògiques amb els dos centres adscrits de primària.