Normes i funcionament

Adjuntem document NOFC definitiu a data de 30 de maig de 2018.

NOFC DEF_30_5_18