Pla d’obertura de centres educatius en fase 2

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centre i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.
Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al seu desplegament, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura, que garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Pla d’obertura aprovat pel consell escolar