Pla d’emergència

Pla d’emergència del centre educatiu
Gestió de la prevenció de riscos laborals

Professorat

Què faran

El professor/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és el responsable dels alumnes, i s’ha d’encarregar de:

En cas d’evacuació:
– Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
– Tancar les portes i les finestres de l’aula, abans d’evacuar-la.
– Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.
– Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració.

En cas de confinament:
– Complir les instruccions del coordinador/a de planta.
– Tancar les finestres, porticons o persianes.
– Fer entrar els alumnes a l’aula o a l’espai protegit.
– Fer el recompte dels alumnes a l’aula o a l’espai protegit.

Alumnes

Què faran

En cas d’evacuació:
A cada aula, els alumnes:
– Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són fora de classe, a la seva planta.
– Hauran d’anar a l’aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l’alarma són en una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.
– Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l’aula amb tranquil. litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrere.
– Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

En cas de confinament:
– Hauran d’entrar a l’escola si són a fora.
– Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són a fora.
– Hauran de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se en una zona del centre que no sigui la seva aula.