Com retornem els ecoBooks?

Aquests són els passos que heu de seguir per retornar els llibres:

  • Obteniu el vostre albarà de recollida.
  • Reuniu els ecoBooks a retornar i reviseu-ne l’estat.
  • Incloeu l’albarà de recollida a la primera plana.
  • Poseu tots els llibres en una capsa i tanqueu-la bé.
  • Porteu els ecoBooks a… Llegeix més»