Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes negociats de l’Institut.

Contracte del servei de bar-cantina del centre
 
Un cop exhaurit el termini de l’anterior contracte d’explotació del servei de bar-cantina del centre, es convoca un nou concurs per a la seva d’adjudicació.
Cal fer esment que, excepcionalment, a causa de propers canvis en la normativa, aquesta vegada el període de concessió és de només quatre mesos, fins al 31 de desembre d’enguany.

PPT cantina_12062018

Plec de clàusules de la cantina

Contracte per a la instal·lació d’una màquina de begudes calentes al centre
Com cada any per aquestes dates, el centre obre un procés d’adjudicació d’aquesta concessió per al curs vinent.

PPT màquina begudes_12062018