Batxillerat

Batxillerat versio 3 1718_Página_1

Batxillerat 2020-2021

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ  DEL CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT

MATÈRIES COMUNES                                  

1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura I  (2 h) Llengua catalana i literatura II   (2 h)
Llengua castellana i literatura I  (2 h) Llengua castellana i literatura II  (2 h)
Llengua estrangera I  (3 h) Llengua estrangera II    (3 h)
Filosofia  (2 h) Història (3 h)
Educació Física (2 h) Història de la filosofia  (3 h)
CMC Cultura científica (2 h) Treball de recerca / Tutoria  (1 h)
Tutoria  (1 h)
Segona llengua estrangera 
Sociologia
Psicologia
Matèries d’altres modalitats 

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ  DE LES MODALITATS DEL BATXILLERAT 

Primer curs
HUM/SOCIAL SOCIAL ARTS CNS CNS / TEC
Llatí I Mates CS I Mates CS I Fonaments

de les Arts I

Matemàtiques I Matemàtiques I
Literatura Catalana Eco Empresa I Eco Empresa I Cultura audiovisual I (1)

Ha de la Música de la Dansa (1)

Ciències de la Terra   (Geologia) I Física I
Grec I Literatura universal Economia Llenguatge i pràctica musical Biologia I Dibuix tècnic I/Biologia I
H. Món Contemporani Sociologia/Segon Idioma II  (1) Anàlisi Musical I Química I Tecnologia Industrial I/Química I
Segon curs
HUM/ SOCIAL SOCIAL ARTS CNS CNS / TEC
Llatí II Mates CS II Fonaments

de les Arts II

Matemàtiques II Matemàtiques II
Literatura castellana Eco Empresa II Cultura audiovisual II Biologia II Dibuix tècnic II
Grec II Història de l’Art Anàlisi Musical II Química II Tecnologia Industrial II
Geografia Geografia/ Psicologia/Segon Idioma II  (2) Arts Escèniques Ciències de la Terra   (Geologia) II/ Física II Física II

 

ORIENTACIÓ BATXILLERAT

INFOGRAFIA BATXILLERAT
Per què BATXILLERAT? Reflexionem
Quadre ponderacions 2015-2016

TREBALLS DE RECERCA

Identitats  (Curs 2011/12)
Plataforma de dones de Blanes (Curs 2010/2011)
Història del PSUC a Blanes (Curs 2010/2011)
L’herència (Curs 2010/2011)
La generació beat (Curs 2015/16)