Matrícula BAT

ENTREVISTA MATRÍCULA MATRÍCULA ALUMNES NOUS MATRÍCULA PER CONTINUÏTAT

ENTREVISTA MATRÍCULA
Tots els alumnes que s’hagin de matricular de batxillerat a l’Espriu abans d’entregar la documentació a oficines tindran una tutoria individualitzada amb la coordinació del centre per tal de revisar la tria d’optatives i rebre orientació personalitzada en cas de dubte. 

Els alumnes hauran de venir el dia i hora establert segons el següent horari:

1r BATXILLERAT
Alumnat que ha cursat l’ESO a l’Espriu: Dilluns 12 de juliol de 10:00h a 13:00h Aula 0.3
Alumnat que ha cursat l’ESO a un centre diferent de l’Espriu: De dimarts 13 de juliol a 16 de juliol de 10:00h a 11:30h Aula 0.3
2n BATXILLERAT
Alumnat que ha cursat l’ESO a l’Espriu o en un centre diferent: De dimarts 13 de juliol a 16 de juliol de 12:00h a 13:30h Aula 0.3
Tornar a l’ínici

MATRÍCULA ALUMNES NOUS
Informació: Informació genèrica del Departament d’Educació
Calendari: Del 12 al 16 de juliol, ambdós inclosos
 

Documentació a retornar al centre

 

 

 

 

 

 

Llista documentació
Autoritzacions
Carta de compromís
Autorització drets d’imatge
Autorització recursos digitals
Carta de pagament
Per facilitar l’entrega de documentació el centre disposa d’un formulari en el qual es pot penjar els documents:

Formulari per a l’enviament de la documentació digitalitzada

 

Tria l’itinerari

 

Recordar-vos que els alumnes de Batxillerat han d’escollir un itinerari i matèries optatives. El llistat de matèries que s’ofereixen són els següents:
Optatives 1r BAT
 

Documentació informativa

 

Carta AFA
Comunicació amb les famílies
Protocol de compra de llibres nous
Informació LlibresText
Material curs 21/22 – 1r BATXILLERAT
Tornar a l’ínici

 

 

 

 

 

MATRÍCULA PER CONTINUÏTAT
Informació: Informació genèrica del Departament d’Educació
Calendari: Del 12 al 16 de juliol, ambdós inclosos.

Aquells alumnes amb matèries pendents de l’extraordinària de 1r de Batxillerat hauran de formalitzar la matrícula al setembre, del 7 al 10.

 

Documentació a retornar al centre:

 

 

 

 

 

 

Llista documentació
Autoritzacions
Carta de compromís
Autorització drets d’imatge
Autorització recursos digitals
Carta de pagament
Per facilitar l’entrega de documentació el centre disposa d’un formulari en el qual es pot penjar els documents:

Formulari per a l’enviament de la documentació digitalitzada

 

Tria l’itinerari:

Recordar-vos que els alumnes de Batxillerat han d’escollir un itinerari i matèries optatives. El llistat de matèries que s’ofereixen són els següents:
Optatives 2n BAT
 

Documentació informativa

 

Carta AFA
Comunicació amb les famílies
Protocol de compra de llibres nous
Informació LlibresText
Material curs 21/22 – 2n BATXILLERAT
Tornar a l’ínici

 

 

 

MATRÍCULA PER l’IOC
Sol·licitud
Sol·lictud oficial de matrícula per l’IOC