Col·laboració dels alumnes d’informàtica a 3r d’ESO

Dimecres 26 de maig, seguint una col·laboració establerta de ja fa anys al nostre centre, alumnes del cicle de grau mitjà d’informàtica de Sistemes microinformàtics i xarxes van anar a fer una sessió formativa per ajudar els alumnes de 3r d’ESO (i algun professor, també) a conèixer una mica més com es fa un blog, en aquest cas, a Google Sites.

Aquesta col·laboració puntual permetrà als alumnes de 3r d’ESO afrontar en millors condicions el treball de síntesi que realitzaran properament anomenat “L’espiral de la vida”. També ha servit als alumnes d’informàtica per comprovar les seves habilitats comunicatives.

En resum, un “guanya-guanya” per a les dues parts!