Preinscripcions per a l’ESO

 

Mitjançant aquesta notícia anem informant-vos sobre les informacions més rellevants pel que fa a la preinscripció de nous alumnes a l’ESO per al curs 2020-2021. Actualització: 13 de maig de 2020 (13.50 h).

 

OFERTA DE PLACES

  • 1r d’ESO: 90 places
  • 2n d’ESO: 7 places
  • 3r d’ESO: 2 places
  • 4t d’ESO: 1 plaça

Consulta de places al mapa escolar de Catalunya.

 

DATES

Preinscripció telemàtica: del dimecres, 13 de maig, al divendres, 22 de maig, ambdós inclosos.

Preinscripció presencial a l’Institut amb cita prèvia: del dimarts, 19 de maig, al divendres, 22 de maig, ambdós inclosos.

 

QUI HA DE FER AQUEST TRÀMIT?

  • Els alumnes que el curs 2020-2021 comencen 1r d’ESO, i els que demanen canvi de centre per a 2n, 3r i 4t d’ESO.
  • L’alumnat de l’Institut que actualment està cursant 1r, 2n i 3r d’ESO NO han de fer aquest tràmit.

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ (TELEMÀTICAMENT)

Aquesta és l’opció preferent. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per aquest sistema. Les passes a seguir són les següents (totes elles s’han de fer dins del termini establert entre el 13 i el 22 de maig):

  1. Ompliu la sol·licitud que trobeu a través d’aquest enllaç (cal anar a “Per internet” / “Sol·licitud amb suport informàtic”). Necessitareu l’IDALU (codi identificador de l’alumne); si no el teniu, el podeu demanar al centre on està matriculat l’alumne; també apareix als butlletins de notes.
  2. Guardeu el resguard de la sol·licitud de preinscripció.
  3. Signeu el resguard a mà o mitjançant DNI-e.
  4. Envieu el resguard signat i la documentació acreditativa (escanejada o fotografiada, de manera que les dades siguin llegibles) al correu del centre demanat en primer lloc dins del termini indicat; el nostre correu és: b7004487@xtec.cat. Molt important: a l’assumpte hi heu de posar “Preinscripció Nom Cognoms alumne/a”.
  5. Rebreu un correu de l’Institut confirmant la recepció de la vostra sol·licitud de preinscripció (la sol·licitud es considera formalitzada quan l’interessat rep notificació de recepció per part del centre).

Podeu consultar les passes en aquesta infografia realitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I.

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ (PRESENCIALMENT)

Aquesta opció és només per a casos excepcionals i amb l’objectiu de garantir que ningú quedi fora del procés. Les passes a seguir són les següents:

  1. Demanar cita prèvia al centre escollit en primera opció enviant un correu electrònic (b7004487@xtec.cat), a través d’aquesta aplicació o trucant per telèfon (al número 666 932 651; s’atendran les trucades a partir del 13 de maig, de 9 a 13 h).
  2. Preinscripció presencial a l’Institut, exclusivament amb la cita prèvia que se us haurà assignat (la cita serà entre el 19 i el 22 de maig, ambdós inclosos, i de 9 a 13.30 h). Per accedir al centre caldrà tenir presents les següents mesures de seguretat:
   • Cal portar mascareta i guants.
   • Només pot venir una sola persona a fer les gestions; no es permetrà l’entrada d’acompanyants.
   • No poden venir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ

Per tal de tramitar la preinscripció, cal que envieu (en el cas de la via telemàtica) o que presenteu els originals i les fotocòpies (en el cas de la via presencial) de tota la documentació següent:

  • Només en el cas presencial: la sol·licitud de preinscripció manual emplenada i firmada (si no la porteu, us la proporcionarem al centre, però heu de portar el vostre bolígraf per emplenar-la); descarregueu la sol·licitud.
  • DNI, NIE o passaport (de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a legal).
  • TSI (targeta sanitària de l’alumne/a).
  • Carnet de vacunes de l’alumne/a (full de les vacunes).
  • Llibre de família (full dels progenitors i full de l’alumne/a).
  • Certificat de convivència (si l’adreça del DNI del sol·licitant no coincideix amb la de la sol·licitud).
  • Notes del darrer curs i darrer trimestre (només els alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO).
  • Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:
   • Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, acreditació corresponent.
   • Quan es consideri el domicili del lloc de treball del pare, mare o tutor/a, certificació de l’empresa.
   • Discapacitat d’algun membre de la família, la certificació o carnet.
   • Família nombrosa o monoparental, carnet vigent.
   • Germans en centre adscrit, certificació.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

 

ALTRES INFORMACIONS

Nota de premsa del Departament d’Educació.

Web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.