Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

El procés d’inscripció a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, es realitzarà en el període comprès entre el dia 13 i 21 de maig de 2020. Un cop l’alumne hagi estat admès, la realització de la prova es portarà a terme el 25 de juny amb l’horari de la convocatòria encara per determinar.

Per la inscripció a les proves, cal utilitzar el formulari telemàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Accés al formulari d’inscripció:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/11014-f-professional-gmitja?category=7445de6a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Accés a la informació general de les proves:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/