Pla d’obertura

Els últims dies, el Departament d’Educació ha treballat en un Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, que s’ha concretat en un Pla d’obertura que cada centre educatiu ha organitzat en funció de diferents paràmetres, necessitats i disponibilitat. Mitjançant aquest enllaç podeu accedir al nostre Pla d’obertura. En aquest document hi trobeu esmenats alguns errors en les dates del document enviat per correu electrònic.