Com formar-se per trobar feina

Durant el 2014 l’Oficina Jove de la Selva, amb el suport dels tècnics de joventut municipals, ofereix als joves de la comarca un conjunt de dues sessions gratuïtes de temàtica laboral, que han de permetre als joves dels diferents municipis de la Selva poder obtenir un major coneixement i preparació per les exigències del mercat de treball.
Les principals xerrades que s’ofereixen són les següents: 1. Que no et prenguin el pèl! Coneix els teus drets i deures laborals, d’una hora i mitja de durada. Aquesta sessió tractarà del mercat laboral i es farà una descripció de tota la informació relacionada amb els drets i deures laborals, la normativa laboral, els tipus de contractes i de nòmines. L’activitat es realitzarà en dues parts: la primera pretén, a través d’una dinàmica de grup, observar quins estereotips tenen els joves sobre la contractació laboral i a la segona, es configurarà l’explicació teòrica sobre el contingut abans esmentat del mercat de treball.
2. La segona té com a títol Eines i canals per la recerca de feina, amb la mateixa durada que l’anterior, vol explicar quines són les diferents eines per la recerca de feina (currículum, carta de presentació i eines 2.0), les característiques del mercat laboral i els seus agents socials, els processos a seguir a l’hora de introduir-se en el mercat laboral així com els principals canals de recerca de feina. L’activitat comptarà amb una part teòrica adaptada als interessos i perfil professional dels joves i una de pràctica en què es realitzaran diferent dinàmiques.
3. La tercera té per títol Enfronta’t amb èxit a un procés de selecció. Durada, dues hores, i el contingut bàsic és donar una explicació dels diferents processos de selecció i els diferents instruments utilitzats com l’entrevista de feina, els psicotècnics, les dinàmiques de grup, etc. L’activitat té també dues parts. Una part teòrica adaptada al perfil professional dels joves i una part pràctica en què es realitzaran diferents role-playings.
4. Per finalitzar, la darrera conferència, també de dues hores i amb el títol Treballar, estudiar o fer una estada de voluntariat a l’estranger. Per on començo? Tractarà de donar a conèixer els principals recursos, canals de recerca de feina i tràmits per treballar, estudiar o fer una estada de voluntariat a l’estranger. Primer hi haurà una part teòrica adaptada als interessos i perfil professional dels joves i a la part pràctica es duran a terme diferents dinàmiques.
Per més informació dels tallers, es pot enviar un correu electrònic a treball.selva@oficinajove.cat o trucar al 972843608. El període de sol·licitud estarà obert fins a finals del mes de gener.


Falcó de notícies