18 d’octubre, vaga dels alumnes

Benvolgudes famílies,

us comuniquem que el Consell de delegats ha fet arribar a la direcció del centre un escrit en què manifesta la voluntat d’adherir-se a la convocatòria de vaga que fa el Sindicat d’Estudiants pel proper dijous 18 d’octubre. Els motius que guien aquesta vaga són per expressar el desacord amb les polítiques del govern en matèria d’educació.

 

Atès que s’ha seguit el procediment normatiu, informant l’alumnat, donant la possibilitat d’adherir-s’hi o no, i comunicant a la direcció del centre la seva decisió amb una anticipació de 48 hores, aquesta mateixa direcció ho ha comunicat als pares a través d'un full informatiu que els alumnes portaran a casa. L'alumnat que vulgui fer vaga haurà de dur l'autorització de les famílies, aquesta autorització es lliurara al tutor o tutora el divendres 19. En aquest mateix full es fa saber que si un alumne vol assistir a classe, serà atès pel professorat durant totes les hores.

 

Per últim, cal dir que l'alumnat de 1r i 2n d’ESO no poden participar en les convocatòries de vaga. Per tant, han d’assistir al centre.


La Direcció