SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

S’adreça a les persones adultes de més de 18 anys  interessades en veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

És un requisit previ per participar en l’assessorament, ser major d’edat.

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Per més informació:

Web Gencat.

Servei d’assessorament

Servei de reconeixement

Contacte: institutpereborrellfp@gmail.com

 • Calendari del procés 1a convocatòria curs 19-20

Fase d’assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament:  del 20 al 30 de setembre 2019.
 • Inscripció: Telemàticament
 • Llista provisional d’admesos: 1 d’octubre del 2019
 • Reclamacions sol·licitud assessorament: fins el 5 d’octubre del 2019
 • Llista definitiva d’admesos: 6 d’octubre del 2019
 • Reunió informativa: a concretar
 • Full de pagament assessorament (un cop passada la reunió informativa)
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d’assessorament)

Fase de reconeixement

El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement: del 7 de gener al 19 de gener del 2020.
 • Llista provisional d’admesos
 • Reclamacions sol·licitud reconeixement
 • Llista definitiva d’admesos
 • Full de pagament reconeixement: Document
 • Recollida certificats reconeixement
 • Enquesta reconeixement

Calendari del procés 2a convocatòria curs 19-20 
Fase d’assessorament

 • Sol·licitud del servei d’Assessorament: del 10 al 18 de febrer
 • Inscripció: Telemàticament
 • Llista provisional d’admesos: 21 de febrer
 • Reclamacions sol·licitud assessorament: fins el 26 de febrer (email: daniel.lorente@inspereborrell.cat)
 • Llista definitiva d’admesos: 28 de Febrer (web del centre)
 • Reunió informativa: 5 de març (a les 18h aula cuina-taller)
 • Full de pagament assessorament (desprès de la reunió informativa)
 • Enquesta assessorament (finalitzat el procés del servei d’assessorament)

Fase de reconeixement
El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

 • Sol·licitud del servei de reconeixement (tancat)
 • Llista provisional d’admesos
 • Reclamacions sol·licitud reconeixement
 • Llista definitiva d’admesos
 • Full de pagament reconeixement
 • Recollida certificats reconeixement
 • Enquesta reconeixement

Oferta de places del curs 19/20

 

 

 

 

 

Carta de compromís AiR Ins Pere Borrell