SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

S’adreça a les persones adultes de més de 18 anys  interessades en veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

És un requisit previ per participar en l’assessorament, ser major d’edat.

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Per més informació:

Web Gencat

Servei d’assessorament

Servei de reconeixement

Contacte: institutpereborrellfp@gmail.com

  • Calendari del procés 1a convocatòria curs 20-21

Fase d’assessorament

Fase de reconeixement

El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

Calendari del procés 2a convocatòria curs 20-21 
Fase d’assessorament

Fase de reconeixement
El servei de reconeixement es realitza un cop es disposi de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

  • Sol·licitud del servei de reconeixement (tancat)
  • Llista provisional d’admesos
  • Reclamacions sol·licitud reconeixement
  • Llista definitiva d’admesos
  • Full de pagament reconeixement
  • Recollida certificats reconeixement
  • Enquesta reconeixement

Oferta de places del curs 20/21

Oferta SERVEI AIR CURS 2021-2022.