SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

S’adreça a les persones adultes de més de 18 anys  interessades en veure quines són les possibilitats formatives i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

És un requisit previ per participar en l’assessorament, ser major d’edat.

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Per més informació:

Web Gencat.

Servei d’assessorament

Servei de reconeixement

Contacte: institutpereborrellfp@gmail.com

  • Calendari del procés

Fase d’assessorament (DATES PER ACTUALITZAR CURS 19-20)

  • Sol·licitud del servei d’Assessorament :  Adjuntar fotocopia DNI. Presentar el document dins el termini preestablert a Secretaria de l’Institut.
  • Llista provisional d’admesos:
  • LLISTA PROVIS ADMESOS
  • Reclamacions sol·licitud assessorament:
  • Llista definitiva d’admesos:
  • Reunió informativa :
  • Full de pagament assessorament : Document i Inscripció
  • Enquesta assessorament

Fase de reconeixement

És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic tenir 18 anys i un mínim de dos anys  d’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement es  realitza  un cop es disposi  de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament.

Oferta de places del curs 19/20

 

 

 

 

 

Carta de compromís AiR Ins Pere Borrell

Share