Informació General Cicle Formatiu Grau Superior – Ensenyament i Animació Socioesportiva

Tècnic o Tècnica Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usaris, programant i dirigint les activitats d’Ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient, i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.
 
Té una durada de 2000 hores (1617 hores a l’institut i 383 hores en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos escolars. 

CF de Grau Superior: Ensenyament i animació socioesportiva  DUAL