Convalidació dansa

Els alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO o batxillerat en els termes que s’indiquen en el quadre resum que trobareu al final d’aquesta pàgina.

En cas de complir els requisits establerts heu de presentar al centre:

ESO:

Batxillerat:

ESO i Batxillerat (certificats a omplir pel conservatori o per l’escola de dansa) :

Quadre resum:

ESO
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen entre 5 i 7 hores

Situació 2

Si es cursen 7 hores o més

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació física

Música (matèria comuna de 1r a 3r) Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de

4t (3 hores)

Educació física  

Educació física

Les matèries optatives de

1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de 4t (3 hores) de la franja 3

 

BATXILLERAT
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Situació 1

Si es cursen 11 hores o més de dansa

Situació 2

Si es cursen entre 7 i 10 hores de dansa

Convalidació màxima Reconeixement màxim
Educació física

4 hores de la franja d’específiques per curs

Educació física

4 hores de la franja d’específiques per curs

 

Educació física

Requisits:

●    Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

●    Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional.

●    Cursar, com a mínim, dansa clàssica, tècniques de dansa contemporània o de dansa espanyola i continguts de música.

Requisits:

Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.